İş Alanlarımız

Üst Yapı Projeleri

Betonarme Projeleri - Çelik Konstrüksiyon Projeleri ...

Altyapı ve Çevre Projeleri

Kanalizasyon,içmesuyu ve yağmursuyu şebeke projeleri

Atık su arıtma tesisi,deniz deşarjı projeleri

Fizibilite çalışmaları

...

Kıyı-Liman projeleri

Kıyı Liman Projeleri
...

Hes Projeleri

Erfelek Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi

Tasarım Debisi:3.6 m3/s

Güç :6.45 Mv

...